INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE LA LLEI 34/2002 (LSSI)

En   compliment   del   disposat   en   l'article   10   de   la   Llei   34/2002,   de   11   de   juliol,   de   Serveis   de   la   Societat   de   la   Informació   i   de Comerç   electrònic,   el   nom   del   titular   d'aquest   lloc   web   és   Mª   Isabel   Bartual   Muñoz   amb   direcció   C/   Òdena   nº   86,   08700 IGUALADA. Adreça de correu electrònic: lacopisteria@lacopisteria.es Telèfon: 93 804 55 79.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

De   conformitat   amb   l'establert   en   la   Llei   Orgànica   03/2018,   de   5   de   desembre,   de   Protecció   de   Dades   de   Caràcter   Personal   i Garantia   dels   Drets   Digitals,   Mª   Isabel   Bartual   Muñoz   li   informa   que   les   dades   de   caràcter   personal   que   voluntàriament   ens   faciliti al   donar-se   d'alta   com   client   a   través   del   formulari   amatent   a   aquest   efecte   o   altres   formularis   del   nostre   lloc   web,   seran incorporats   en   un   fitxer   automatitzat   responsabilitat   de   Mª   Isabel   Bartual   Muñoz,   amb   la   finalitat   de   poder   prestar-li   correctament el   servei   sol·licitat   per   vostè,   i   només   seran   cedits   en   aquells   casos   que   sigui   necessari   la   connexió   amb   un   tercer   (nacional   o internacional)   per   a   prestar-li   el   servei   sol·licitat.   Així   mateix,   vostè   ens   autoritza   que   les   seves   dades   siguin   utilitzades   amb   la finalitat   d'enviar-li   informació   sobre   productes   i   serveis   de   La   Copisteria   que   poguessin   ser   del   seu   interès.   El   consentiment s'entendrà   prestat   en   tant   no   comuniqui   per   escrit   la   revocació   del   mateix   a   algun   dels   tractaments   indicats   anteriorment. A   més,   en qualsevol   moment,   vostè   pot   manifestar   el   seu   desig   de   NO   rebre   cap   tipus   de   publicitat   per   via   electrònica.   Per   a   exercitar   aquest dret,   pot   dirigir-se   a   la   següent   adreça   de   correu   electrònic:   lacopisteria@lacopisteria.es   Vostè   podrà   en   qualsevol   moment   exercir el   dret   d'accés,   rectificació,   cancel·lació   i   oposició   en   els   termes   establerts   en   la   lei   Orgànica   03/2018,   de   5   de   desembre,   de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals. El responsable del tractament és Mª Isabel Bartual Muñoz , amb domicili en C/ Òdena, 86, 08700 IGUALADA. Copyright 2024 Mª Isabel Bartual Muñoz
Ňdena, 86 - 08700 Igualada Tel i Fax: 93 804 55 79 lacopisteria@lacopisteria.es

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE LA

LLEI 34/2002 (LSSI)

En   compliment   del   disposat   en   l'article   10   de   la   Llei   34/2002,   de 11   de   juliol,   de   Serveis   de   la   Societat   de   la   Informació   i   de   Comerç electrònic,   el   nom   del   titular   d'aquest   lloc   web   és   Mª   Isabel   Bartual Muñoz   amb   direcció   C/   Òdena   nº   86,   08700   IGUALADA. Adreça de   correu   electrònic:   lacopisteria@lacopisteria.es   Telèfon:   93   804 55 79.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER

PERSONAL

De   conformitat   amb   l'establert   en   la   Llei   Orgànica   03/2018,   de   5 de    desembre,    de    Protecció    de    Dades    de    Caràcter    Personal    i Garantia   dels   Drets   Digitals,   Mª   Isabel   Bartual   Muñoz   li   informa que   les   dades   de   caràcter   personal   que   voluntàriament   ens   faciliti al    donar-se    d'alta    com    client    a    través    del    formulari    amatent    a aquest    efecte    o    altres    formularis    del    nostre    lloc    web,    seran incorporats   en   un   fitxer   automatitzat   responsabilitat   de   Mª   Isabel Bartual   Muñoz,   amb   la   finalitat   de   poder   prestar-li   correctament   el servei   sol·licitat   per   vostè,   i   només   seran   cedits   en   aquells   casos que    sigui    necessari    la    connexió    amb    un    tercer    (nacional    o internacional)    per    a    prestar-li    el    servei    sol·licitat.   Així    mateix, vostè   ens   autoritza   que   les   seves   dades   siguin   utilitzades   amb   la finalitat    d'enviar-li    informació    sobre    productes    i    serveis    de    La Copisteria    que    poguessin    ser    del    seu    interès.    El    consentiment s'entendrà   prestat   en   tant   no   comuniqui   per   escrit   la   revocació   del mateix   a   algun   dels   tractaments   indicats   anteriorment.   A   més,   en qualsevol   moment,   vostè   pot   manifestar   el   seu   desig   de   NO   rebre cap   tipus   de   publicitat   per   via   electrònica.   Per   a   exercitar   aquest dret,    pot    dirigir-se    a    la    següent    adreça    de    correu    electrònic: lacopisteria@lacopisteria.es    Vostè    podrà    en    qualsevol    moment exercir   el   dret   d'accés,   rectificació,   cancel·lació   i   oposició   en   els termes   establerts   en   la   lei   Orgànica   03/2018,   de   5   de   desembre,   de Protecció   de   Dades   de   Caràcter   Personal   i   Garantia   dels   Drets Digitals. El   responsable   del   tractament   és   Mª   Isabel   Bartual   Muñoz   ,   amb domicili en C/ Òdena, 86, 08700 IGUALADA. Copyright 2024 Mª Isabel Bartual Muñoz
Ňdena, 86 - 08700 Igualada - Tel i Fax: 93 804 55 79 - lacopisteria@lacopisteria.es